Już za kilka dni rozpocznie się nowy rok szkolny. Decyzją MEN od 1 września uczniowie wrócą do nauki w formie tradycyjnej – stacjonarnej. O wyzwaniach w trakcie przygotowań do roku szkolnego 2020/2021 i zaleceniach przygotowanych przez Miasto dla szkół i placówek oświatowych mówiła dziś (27/08/2020) na konferencji prasowej w ratuszu zastępczyni prezydenta Iwona Waszkiewicz i dyrektorki szkół - Grażyna Dziedzic z III LO i Grażyna Zielińska z SP 30.

- Nowy rok szkolny jest rokiem wyjątkowym. Od wielu dni spotykamy się z dyrektorami szkół i placówek oświatowych (online), koordynujemy prace nad procedurami i regulaminami, które od 1 września br. będą obowiązywały w szkołach na terenie miasta. Jesteśmy w bieżącym kontakcie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, uruchomiliśmy specjalny numer telefonu, który 7 dni w tygodniu zapewni szybki kontakt dyrektora szkoły czy przedszkola z dyrektorem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy. Opracowaliśmy też rekomendacje Miasta dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, a w tej chwili sprawdzamy potrzeby i możliwości realizacji szczepień na grypę wśród pracowników oświaty – mówi Iwona Waszkiewicz.

Zastępczyni prezydenta przedstawiła też rekomendacje wypracowane przez Miasto dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2020/2021 – Zalecamy, by minimalny czas przerw międzylekcyjnych wynosił 10 minut, jeśli tylko warunki atmosferyczne pozwolą, by dzieci spędzały przerwy poza budynkiem szkoły – na boisku czy terenie przyszkolnym. W szkołach, które mają odpowiednie warunki lokalowe rekomendujemy oddzielenie pomieszczeń uczniów klas I-III od tych wykorzystywanych przez uczniów starszych klas. Należy, w miarę możliwości, ograniczyć przechodzenie uczniów z sali do sali. Zalecamy również prowadzenie zajęć wychowania fizycznego czy opieki świetlicowej na boiskach, placach zabaw, terenie przyszkolnym (jeśli tylko warunki pogodowe będą sprzyjające) - dodała Iwona Waszkiewicz.

Wśród rekomendacji przygotowanych przez miasto jest również zalecenie, by każda szkoła wprowadziła jednolitą formę szybkiego kontaktu z rodzicami. Prosimy nauczycieli, by rozmawiali z uczniami o obowiązujących procedurach (dostosowując język i formę przekazywanych treści do wieku uczniów) i podkreślali wspólną odpowiedzialność za bezpieczeństwo – dzieci, rodziców, nauczycieli, ale też innych członków rodzin.

W przypadku pozyskania informacji o podejrzeniu lub wystąpieniu zakażenia SARS-COV2 na terenie szkoły, dyrektor niezwłocznie powinien powiadomić Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy. Wszystkie rekomendacje dostępne są TUTAJ.

Iwona Waszkiewicz zaapelowała też do rodziców, by współpracowali ze szkołą i nie wysyłali do placówek dzieci przeziębionych - spowoduje to duże zamieszanie w szkołach.

- Logistycznie ten rok szkolny jest dużym przedsięwzięciem. W naszej szkole poza tym, że uruchomiliśmy wszystkie wejścia dla konkretnych sal (odpowiednio oznakowane). Z sal lekcyjnych uczniowie co do zasady nie będą się przemieszczać. Wprowadziliśmy rozwiązanie w postaci ruchu prawostronnego. To z pozoru drobne kroki ale zebrane razem dają szansę na dobry efekt. Od początku planujemy lekcje wychowawcze i wsparcie psychologiczne bo uczniowie mierzą się ze stresem po dłuższej nieobecności w szkole. Musimy zadbać o uczniów i nauczycieli kompleksowo - mówi Grażyna Dziedzic, dyrektorka III LO.

W konferencji wzięła również udział dyrektorka SP30, Grażyna Zielińska. - W naszej szkole uda się wdrożyć większość zaleceń i rekomendacji. Te zalecenia są ważne dla nas, dyrektorów bo utwierdzają nas w tym, że podejmujemy właściwe decyzje. Planujemy 4 przerwy obiadowe, wydłużyliśmy czas pracy szkoły, zmieniliśmy zasady dyżurów nauczycieli po to, żeby objąć dzieci maksymalnym nadzorem. Mamy też możliwości lokalowe, które pozwolą oddzielać młodszych uczniów od starszych - mówiła dyrektorka SP 30.  

Przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 szkoły i placówki oświatowe zostały zaopatrzone przez Miasto w środki do dezynfekcji i ochrony osobistej: 938 tyś sztuk rękawiczek jednorazowych, 3 420 przyłbice, 11 tysięcy litrów płynu do dezynfekcji (2200 pojemników 5l), 660 spryskiwaczy i 26 termometrów. Część środków na maseczki i płyn do dezynfekcji pozyskaliśmy z Ministerstwa Edukacji Narodowej.  

Warto wiedzieć:
W jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz rok szkolny 2020/2021 rozpocznie 42 751 uczniów, 5 204 nauczycieli i 1 836 pracowników administracji i obsługi.

Na rok szkolny 2020/2021 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowaliśmy 244 grupy i 5471. Na dziś miejsc zapełnionych jest 5296 (175 wolnych). W okresie od marca do sierpnia 2020 roku przedszkola prowadzące zajęcia dla dzieci i szkoły przeprowadzające egzaminy otrzymały: 85 tysięcy maseczek ochronnych, 112 tysięcy rękawiczek jednorazowych, 11 tysięcy litrów płynu do dezynfekcji, 1800 przyłbic, 650 spryskiwaczy, 104 termometry elektroniczne i 202 termometry bezdotykowe.