Główny inspektorat Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju znanego antybiotyku Amotaks. Wycofany został produkt Amotaks (Amoxicilinum), 500 mg/5 ml granulat do sporządzania zawiesiny doustnej.