Dystrofia mięśniowa Duchenne’a (DMD) to rzadka choroba genetyczna. W genie kodującym białko mięśniowe, jakim jest dystrofina, pojawia się mutacja. W rezultacie dochodzi do postępującego wraz z czasem zaniku mięśni, co przekłada się na uszkadzanie kolejnych narządów oraz układów i coraz większe ograniczanie aktywności życiowej pacjenta.