Bydgoszcz znalazła się na wysokim, 7. miejscu w Rankingu Zdrowia Polski przygotowanym przez Dziennik Gazetę Prawną. Pod uwagę brano m. in. sposób prowadzenia polityki zdrowotnej i warunki leczenia zapewnione mieszkańcom przez samorządy.

17 maja 2018 r., na łamach Dziennika Gazety Prawnej opublikowane zostały wyniki Rankingu Zdrowia Polski. Bydgoszcz uplasowała się na wysokim, 7. miejscu spośród wszystkich zgłoszonych miast, gromadząc łącznie 280 punktów.

Samorządy. W tym Bydgoszcz, które przystąpiły do rankingu, przygotowywały odpowiedzi na pytania w trzech kategoriach: potencjał, ocena stanu zdrowia i dostępność do świadczeń zdrowotnych.

To już IV edycja Rankingu Zdrowia Polski przygotowana przez Dziennik Gazetę Prawną. Główną ideą konkursu jest przybliżenie lokalnym społecznościom potencjału poszczególnych miast i powiatów. To także okazja pokazania sposobu kreowania regionalnej polityki zdrowotnej oraz warunków leczenia, jakie poszczególne samorządy zapewniają swoim mieszkańcom.