W poniedziałek 13 września rusza budowa parkingu przy schronisku dla zwierząt na Osowej Górze. W ramach zadania przebudowane zostaną też pobliskie ulice dojazdowe, które będą wygodnym łącznikiem pomiędzy górnym i dolnym tarasem osiedla.

Schronisko odwiedza wielu mieszkańców i wolontariuszy pomagających w opiece nad zwierzętami. Opracowana został nowa koncepcja obsługi komunikacyjnej schroniska, która ułatwi dojazd do obiektu i uwzględni zakończoną rozbudowę ul. Grunwaldzkiej. Inwestycja przewiduje budowę parkingu z 17 miejscami przy ul. Zalew, w tym również dla osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo zrealizowana zostanie budowa ulic dojazdowych do parkingu, zarówno od strony skrzyżowania z sygnalizacją świetlną przy Grunwaldzkiej, jak i od strony ulicy Rekinowej. Ułatwi to również dojazd do posesji zlokalizowanych na górnym tarasie Osowej Góry.

Twardą nawierzchnię zyska nie tylko ul. Zalew, ale też fragment Łowiskowej i Jeziornej. W ramach zadania powstaną chodniki oraz nowe zjazdy do pobliskich posesji. Wzdłuż ul. Zalew wybudowana zostanie droga rowerowa.
Po wykonaniu wszystkich robót, nasadzone zostaną też liczne drzewa i krzewy.

Przy sprzyjających warunkach pogodowych prace potrwają do marca przyszłego roku.
Koszt zadania to 3,8 mln zł.

Zmiany w organizacji ruchu
Od 14 września (wtorek) zamknięta zostanie ulica Zalew, od ul. Zimorodkowej do ul. Łowiskowej. Objazd zostanie poprowadzony ul. Kormoranów oraz ul. Kolbego.
W trakcie prowadzonych robót na ul. Łowiskowej i Jeziornej pojawią się lokalne zweżenia oraz ograniczenia prędkości do 30km/h. Miejscami ruchem mogą sterować sygnaliści.
 
Prace mają być tak prowadzone, aby zachować dojazd do działek zlokalizowanych w obrębie prowadzonych robót.

Dodatkowo, w celu minimalizowania utrudnień, prace skoordynowano z obecnie realizowaną przebudową ul. Kolbego.
W ostatnim czasie zlikwidowane zostały tam uciążliwe dla kierowców wahadła. Na jezdni głównej ułożona została już w całości nawierzchnia. Kontynuowane są jeszcze prace przy drogach serwisowych, parkingach, chodnikach, oświetleniu i drogach rowerowych, zakończą niebawem.
W ostatnich latach na Osowej Górze zrealizowanych zostało wiele innych inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury drogowej. Twardą nawierzchnię dzięki miejskim programom zyskało kilkanaście ulic osiedlowych.
Rozbudowana została też ulica Grunwaldzka.