Początek roku to zawsze okres, kiedy przyznawane są trzynastki, zwłaszcza dla pracowników z sektora publicznego, a tym samym jest to świetna okazja do otrzymania dodatkowej pensji. Warto się jednak dowiedzieć, na jakich zasadach udzielane są trzynastki, oraz kto może na nie jednocześnie liczyć, przy uwzględnieniu konieczności posiadania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.