Choroby zawodowe kasjera-sprzedawcy nie są rzadkością w branży handlowej. Sprawdź, jakie występują najczęściej i jak można im przeciwdziałać.

Choroby zawodowe kasjera-sprzedawcy - lista

Choroba zawodowa spowodowana jest działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub związanych ze sposobem wykonywania pracy. Tak, jak w przypadku wielu innych profesji, narażone są na nie również osoby pracujące w handlu. Choroby zawodowe kasjera-sprzedawcy dotyczą zwłaszcza narządu ruchu i wzroku.

Schorzenia układu ruchu, wady postawy

Praca kasjera w Bydgoszczy jest łatwo dostępna i bywa stosunkowo dobrze płatna, z tego względu jest dobrą opcją dla wielu mieszkańców tego i innych miast w Polsce. Podejmując się jej, należy jednak pamiętać, że może być obciążająca dla organizmu. Zdarza się, że wskutek długotrwałego przebywania w wymuszonej pozycji ciała podczas pracowania przy kasie powstają zwyrodnienia kręgosłupa lub stawów. Ból pojawia się najczęściej w odcinku szyjnym, lędźwiowym, w obrębie kolan, bioder i ramion. Schorzenia te mogą być również związane są z niestosowaniem norm BHP dotyczących podnoszenia i przenoszenia ciężkiego towaru. W tym przypadku częściej dochodzi do uszkodzenia stawów i kośćca, rzadziej samych mięśni. Choroby zawodowe kasjera to również zniekształcenia w obrębie stawów i kręgosłupa, czyli reumatyzm i skolioza. Są one wynikiem wykonywania tych samych, powtarzalnych ruchów.

Urazy dolnych i górnych kończyn

Urazy takie jak zwichnięcia, otarcia, skręcenia i złamania spowodowane są najczęściej uderzeniem o nieruchome przedmioty w wyniku przemieszczania się kasjerów w ciasnych pomieszczeniach sklepu, pomiędzy regałami, na schodach czy zapleczu magazynowym. Ich przyczyną może być również wchodzenie i schodzenie z drabiny w celu zdejmowania towaru z półek lub układania go. 

Choroby narządu wzroku

Problemy ze wzrokiem czy podrażnienie spojówek spowodowane są najczęściej niewystarczającym lub zbyt intensywnym oświetleniem, brudnymi oprawami punktów świetlnych, a także wystawieniem na długotrwałą emisję promieniowania przez sprzęt komputerowy (monitory kasowe).

Choroby spowodowane przewlekłym stresem

Przewlekły stres w pracy kasjera spowodowany jest odpowiedzialnością za towar i pieniądze. Osoby na tym stanowisku często są rozliczane z efektu końcowego transakcji oraz muszą realizować cele kluczowe dla przedsiębiorstwa, a zatem pracują pod ciągłą presją. Z tego powodu są one narażone na nerwice i chorobę wrzodową żołądka. 

Choroby układu krążenia 

Choroby u kasjerów związane z układem krążenia powstają w wyniku niezdrowego trybu życia. U sprzedawców, którzy próbują radzić sobie z przewlekłym stresem za pomocą papierosów, alkoholu, kawy oraz żywności bogatej w tłuszcze trans, wzrasta ryzyko choroby niedokrwiennej serca oraz miażdżycy. Poza tym narażeni są oni na udar i zawał. 

Jak przeciwdziałać chorobom zawodowym kasjerów?

Kluczem do przeciwdziałania chorobom zawodowym u kasjerów jest odpowiednia organizacja pracy. Osoby pracujące w handlu muszą mieć zapewnione przerwy, możliwość odpoczynku, a także regularne szkolenia z zakresu BHP. Do obowiązków pracodawcy należy zadbanie o stan przejść, usunięcie nierówności i wystających elementów posadzek, dopilnowanie właściwego oświetlenia miejsca pracy, a także umożliwienie pracownikom regulacji punktowego oświetlenia. Aby uchronić się przed chorobami narządu ruchu i urazami, kasjer powinien wykonywać ćwiczenia podczas przerwy, nosić odpowiednie obuwie, unikać pośpiechu oraz zachowywać ostrożność przy przenoszeniu i podnoszeniu ładunków.