Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski wydał dziś, 19 sierpnia 2019, apel do rodziców przestrzegając ich przed możliwą deprawacją dzieci i młodzieży na szkolnych zajęciach dodatkowych. Mowa oczywiście o edukacji seksualnej. Oto treść apelu biskupa.

Oto treść apelu:

Stop Deprawacji Dzieci i Młodzieży!

Rodzicielska kontrola nad zajęciami dodatkowymi w szkołach

Wobec planowanego finansowania przez niektóre samorządy (organy prowadzące szkoły) zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych apelujemy do rodziców o czujność i roztropność. Warto zainteresować się tym, co dzieje się w szkołach, jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje.

Według doniesień medialnych, w niektórych miastach Polski od września br. planuje się wprowadzenie (finansowanie) edukacji seksualnej. Są też takie miejsca, w których już realizowana jest tzw. edukacja antydyskryminacyjna. Przypominamy, że dziecko nie może uczestniczyć w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

W celu uzyskania pewności, że dzieci nie wezmą udziału w zajęciach, podczas których będą im przekazywane treści niezgodne z wyznawanym systemem wartości oraz wykraczające poza podstawę programową obowiązującą na danym etapie kształcenia, należy złożyć w szkole specjalne oświadczenie.

bp Marek Mendyk
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 19 sierpnia 2019 r.


Gotowy druk

Dodatkowo, Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski do swojego apelu zamieścił gotowy wzór oświadczenia dla rodziców, w którym czytamy: "Oświadczam niniejszym, że – korzystając z prawa do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami zapewnionego mi przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej – nie wyrażam zgody, aby moje dziecko...

Wzoru oświadczenia wyrażającego zgodę na uczestnictwo dziecka w dodatkowych zajęciach szkolnych hierarcha nie zamieścił.


Skąd ten apel?

Apel bp Marka Mendyka jest odpowiedzią na działania polskich samorządowców. Część samorządów uznając, że lekcje z wychowania do życia w rodzinie nie są wystarczające ani w kwestii zapobiegania rozprzestrzeniania się HIV i chorób wenerycznych, ani w kwestii profilaktyki ciąż wśród nastolatek. Każdego roku w naszym kraju kraju 20 tys. nastolatek zachodzi w ciążę, wzrasta też liczba przypadków zachorowań na choroby weneryczne.