Cudzoziemcy spoza UE będą mogli dostać zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa z innego kraju. Jest to jedno z rozwiązań wprowadzonych znowelizowaną właśnie ustawą o cudzoziemcach. Nowe przepisy weszły w życie 12 lutego