Realizacja inwestycji, która może istotnie wpływać na środowisko, wymaga dopełnienia pewnych formalności. Jednym z istotnych kroków jest uzyskanie decyzji środowiskowej, a konkretnie — zatwierdzenia decyzji dotyczącej warunków ochrony środowiska umożliwiających realizację planowanego przedsięwzięcia. Czy w przypadku wspomnianych inwestycji inwestor jest zobowiązany do opracowania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP)?