Są pieniądze na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw – dzięki wspólnemu przedsięwzięciu BARR i Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz pozyskano prawie 6 mln złotych z Unii Europejskiej na wsparcie internacjonalizacji firm oraz promocji gospodarczej regionu na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.

Projekt przewiduje dwa rodzaje działań: w ramach wsparcia internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw zaplanowano pomoc finansową dla firm, w tym m. in. udział w międzynarodowych targach i wystawach oraz związanych z nimi misjach gospodarczych, czy wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych. Każda zakwalifikowana do udziału w projekcie firma będzie mogła uzyskać maksymalnie 100.000 złotych dofinansowania na powyższe cele. Planowany jest również cykl 20 spotkań szkoleniowo-informacyjnych, poświęconych różnym aspektom prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych.

- To dofinansowanie unijne tym bardziej nas cieszy, że są to pierwsze środki zewnętrzne, które otrzymało Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Sama kwota dofinansowana stanowi prawie dziesięciokrotność budżetu Stowarzyszenia - mówi Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy. - To także dowód na to, że warto było je powołać, mimo że wielu wątpiło w celowość jego istnienia. 

W konferencji prasowej dotyczącej programu udział wzięli prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, Wojciech Porzych - Starosta Bydgoski
Tomasz Miłowski - Starosta Nakielski, Robert Luchowski - Burmistrz ŻninaEdyta Wiwatowska - Prezes Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego,
Łukasz Krupa Dyrektor Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz

W zakresie promocji gospodarczej regionu projekt przewiduje opracowanie katalogów i ulotek promocyjnych dla wszystkich gmin – członków Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, opracowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej w mediach tradycyjnych i elektronicznych oraz stworzenie filmu promującego potencjał gospodarczy i inwestycyjny regionu. Ponadto stworzona zostanie profesjonalna internetowa baza ofert inwestycyjnych dla obszaru gmin – członków stowarzyszenia.

Przedstawiciele SMB i BARR będą również cyklicznie uczestniczyć dwóch ważnych imprezach targowych – Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji Expo Real w Monachium oraz Międzynarodowej Giełdzie Turystycznej ITB Berlin – promując nasz region. Przewidziano również coroczne uczestnictwo w krajowych imprezach targowych o międzynarodowym charakterze.

Projekt pn.: „Wsparcie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw oraz promocji gospodarczej regionu na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz” jest wspólnym przedsięwzięciem Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (lider projektu) i Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz (partner projektu).

Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poddziałanie 1.5.2 – Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Budżet projektu wynosi 7.425.250,69 złotych, a dofinansowanie unijne - 5.709.950,47 złotych. Planowany okres realizacji projektu to sierpień 2018 – lipiec 2023 r.