Przepisy prawne czasem zmieniają się dość dynamiczne, a wszelkie poprawki są na porządku dziennym. Wiele nowelizacji podyktowanych jest ujednolicaniem norm prawnych na terenie całej Unii Europejskiej. Właśnie w związku z unijnymi dyrektywami dokonano w ostatnim czasie zmian w kodeksie pracy w zakresie dni wolnych od pracy i nie tylko. O czym warto wiedzieć i ile dni wolnych przysługuje po zmianach?