Obróbka i gięcie rur to kluczowe procesy produkcyjne dla firm działających w wielu różnych gałęziach przemysłu. Mogą one być wykonywane wewnątrz firmy na posiadanych maszynach lub zlecane do firm zewnętrznych.