Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kierowców są coraz droższe. I nic nie wskazuje na to, żeby ta tendencja się zmieniła w przewidywalnej przyszłości. Warto więc pomyśleć, co zrobić, żeby choć trochę obniżyć te koszty. Oto kilkanaście ,,patentów”, których zastosowanie może spowodować obniżenie wysokości opłat za ubezpieczenie.