Podczas wyliczania składki na ubezpieczenie OC towarzystwa gromadzą wszystkie niezbędne dane na temat samochodu i właściciela. Na tej podstawie weryfikują ryzyko ubezpieczeniowe i oferują adekwatną cenę ubezpieczenia OC. Jakie kwestie mają kluczowy wpływ na składkę?