W 2020 r. ma ruszyć w Polsce sieć telekomunikacyjna piątej generacji, czyli sieć 5G. Taki plan zapisano w dokumencie „Strategia 5G dla Polski”. Do 2025 r sieć powinna objąć wszystkie miasta i główne szlaki transportowe.