Urząd Ochrony Konkurencji i Klientów nakazał Bankowi Zachodniemu WBK oraz ING Bankowi Śląskiemu wypłacenie rekompensat swoim klientom dlatego, bo niewystarczająco poinformowały ich o wprowadzeniu bankowych opłat.