Rząd chce wprowadzić zmiany w przepisach, których celem jest ułatwienie życia przedsiębiorców. Ten pakiet to siedem ustaw i jedno rozporządzenie, które mają wejść w życie jeszcze w tym roku. Ustawa deregulacyjna obowiązuje już od początku roku, natomiast rozporządzenie, które zmniejsza obciążenia BHP w sektorze budowlanym już zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw, a wejdzie w życie 1 kwietnia.

W kolejce legislacyjnej czekają projekty następnych ustaw z tego pakietu. Jest to m.in. nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) i pakiet wierzycielski. Trwają też prace nad ustawą o digitalizacji akt pracowniczych i skrócenia okresu ich przechowywania. Projekt niebawem trafi pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów- poinformował Mirosław Haładyj podsekretarz stanu w ministerstwie rozwoju. Wkrótce do konsultacji będą skierowane projekty przepisów, które mają ułatwić sukcesję firm rodzinnych i wprowadzające nową formę działalności - prostą spółkę akcyjną, która ma być trzecim rodzajem spółki kapitałowej. Zdaniem Haładyja taka prosta spółka akcyjna będzie najbardziej przydatna „w środowiskach start-upowych”. Założenia projektów tych ustaw już były konsultowane.

Gdy pracowaliśmy nad KPA wprowadziliśmy do niego takie przepisy, które umożliwią przyspieszenie postępowań administracyjnych i zmienią podejście administracji do załatwiania spraw bardziej w oparciu o konsensus i partnerskie podejście niż biurokrację. Dzięki temu- mamy nadzieję- mniej decyzji administracyjnych będzie zaskarżanych i można będzie bardziej skutecznie realizować zasady przekonywania i pogłębienia zaufania do organów państwa- tłumaczył Haładyj. -Kolejny obszar, w którym wprowadzamy zmiany w KPA, to kary administracyjne. Mają być adekwatne do naruszenia przepisów i okoliczności konkretnej sprawy- dodał wiceminister. Resort rozwoju chce też, żeby w KPA były sprecyzowane okoliczności umożliwiające odstąpienie od wymierzenia kary.

Równie ważny jest pakiet wierzycielski, który ma m.in. zapobiegać powstawaniu zatorów płatniczych, z którymi boryka się wielu przedsiębiorców. Najbardziej zwraca się w nim uwagę na ocenę wiarygodności płatniczej kontrahenta jeszcze przed zawarciem umowy, ale ważne jest też umożliwienie mu szybszego dochodzenia roszczeń przed sądem, kiedy już powstanie dług oraz w nieco mniejszym zakresie - efektywne zabezpieczenie i egzekucja długu. Rząd chce, żeby w tym celu powstały możliwie skuteczne i niedrogie narzędzia prawne. Powstanie też Rejestr Należności Publicznoprawnych pod nadzorem szefa Krajowej Administracji Skarbowej, a biura informacji gospodarczej będą miały do niego łatwiejszy dostęp.