Z uwagi na pogarszającą się sytuację epidemiczną, od 12 października br. wprowadziliśmy zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Stanu Cywilnego. Prosimy o załatwianie spraw elektronicznie bądź przez telefon. Do dyspozycji mieszkańców jest infolinia USC. Pozostałe wydziały obsługujące mieszkańców działają bez zmian.

Od 12.10.2020r. w Urzędzie Stanu Cywilnego wprowadziliśmy ograniczenia w bezpośredniej obsłudze mieszkańców. Osobiście przyjmowane będą wyłącznie sprawy pilne:

 

  • rejestracja zgonów
  • uznania ojcostwa noworodków

W pozostałych sprawach prosimy składać wnioski drogą elektroniczną e-puap. Wszelkie inne sprawy po umówieniu telefonicznym, według zakresu spraw:

 

  • Stanowiska ds. małżeństw -  (52) 58-58-673, (52) 58-58-674
  • Stanowiska ds. urodzeń - (52) 58-58-672, (52) 58-58-679
  • Stanowiska ds. zgonów - (52) 58-58-675, 58-58-676
  • Stanowiska ds. archiwum i wzmianek marginesowych – (52) 58-58 -677, (52) 58-58-678 (odpisy aktów stanu cywilnego)
  • Sprostowania, uzupełnienia aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, powrót do nazwiska osoby rozwiedzionej, zmiana nazwiska, nadanie nazwiska męża matki, uznania ojcostwa  dzieci już zarejestrowanych - (52) 58-58-671, (52) 58-58-693


W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny -  infolinia USC Bydgoszcz: 52 58 58 400 lub e-mail usc@um.bydgoszcz.pl