Badania gęstości kości, EKG, a także badania ultrasonograficzne jamy brzusznej, porady dietetyków i diagnostyka ginekologiczna – miasto we współpracy z Collegium Medicum zaprasza na bezpłatne badania w ramach projektu Rzeka Zdrowia

Celem projektu Rzeka Zdrowia jest zwiększenie świadomości na temat zdrowia wśród mieszkańców Bydgoszczy, bezpłatne przeprowadzenie badań profilaktycznych, a także zainteresowanie mieszkańców tematyką prozdrowotną.

Wydarzenie odbędzie się w sobotę 9 czerwca na Placu Wolności. Na mieszkańców czekają darmowe badania m.in.: pomiaru gęstości kości, EKG, USG, ostrości wzroku i ciśnienia w gałce ocznej oraz na cztery wykłady z różnych dziedzin medycyny, po których będzie można porozmawiać z lekarzami.


Harmonogram
Część diagnostyczna:

Osteobus
Badanie densytometryczne -sprawdzenie gęstości kości

Kardiobus
Pomiar Ciśnienia tętniczego, badanie EKG.
Kardiologiczna
( Studenckie Koło Kardiologii, opiekun prof. Jacek Kubica)
Pomiary ciśnienia tętniczego, udzielanie porad na temat chorób układu sercowo - naczyniowego

Ginekologiczna
( Studenckie Koło Naukowe Położnictwa, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej,
opiekun dr Maciej W. Socha)
Pomiary wymiaru miednicy, warsztaty na temat okresu prekoncepcyjnego kobiet, udzielanie informacji na temat płodności i niepłodności

Ratownictwa medycznego
( Studenckie Koło Naukowe Medycyny Ratunkowej, opiekun dr hab. n. med. Przemysław Paciorek; Akademicka Grupa Ratownicza)
Szkolenia z pierwszej pomocy - zajęcia praktyczne i teoretyczne, przedstawienie działania AED

Ultrasonograficzna
( Studenckie Koło Naukowe Ultrasonografii, opiekun dr n. med. Janusz Tyloch)Badania USG jamy brzusznej

Geriatryczna
( Studenckie Koło Naukowe Interdyscyplinarne Koło Naukowe Geriatrii, opiekun prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora Kornatowska)
Pomiary ciśnienia, siły mięśniowej, analiza składu ciała, ocena równowagi, ocena funkcji poznawczych.

Dietetyczna
( Studenckie Koło Naukowe Interdyscyplinarne Koło Naukowe Geriatrii, opiekun prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora Kornatowska; Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa procedur pielęgniarskich, opiekun mgr Maria Budnik - Szymoniuk )Porady na temat diet i prawidłowego odżywiania, pomiar masy, obwodów i fałdów ciała.

Przegląd lekowy (mgr farm. Tomasz Harężlak)
Analiza przyjmowanych leków, porady dotyczące zażywania farmaceutyków

Ryzyko płynące z uzależnień.
(Studenckie Koło Naukowe pielęgniarstwa psychiatrycznego, opiekun dr n. o zdr. Damian Czarnecki)

Porady związane z uzależnieniami, szczególnie chorobą alkoholową.

Część wykładowa:
10:00 - 10:30 Uroczyste Otwarcie
10:30 - 11:00 „Cukrzyca - podejście praktyczne”
prof. dr hab. n. med. Roman Junik
11:10 - 11:40 „Roślina źródłem leku”
Anna Adamkiewicz
11:50 - 12:20„Antybiotyki i probiotyki - czyli co powinienem o nich wiedzieć” Zuzanna Bernaciak
12:30 - 13:00 „Naturalne źródła substancji o działaniu przeciwutleniającym” dr n. bio. Maciej Balcerek
13:10 - 13:40 „Lekolepki - program pilotażowy opieki farmaceutycznej” dr n. farm Piotr Merks