Ideą programu było wsparcie seniorów, którzy – często ze względów ekonomicznych – mieli utrudniony dostęp do leczenia. Osoby chore w podeszłym wieku uzyskały dostęp do leków ważnych z punktu widzenia ich zdrowia. Wiadomo już, że ponad 2 miliony opakowań bezpłatnych leków otrzymali seniorzy w województwie kujawsko-pomorskim w ciągu pierwszego roku działania rządowego programu bezpłatnych leków dla osób powyżej 75. roku życia. W naszym regionie z programu skorzystało ponad 115 tysięcy pacjentów, tj. prawie 83% uprawnionych.

Komu przysługują bezpłatne leki 75+?

Bezpłatnie leki przysługują wszystkim seniorom 75+ uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanym ze środków publicznych. Jedynym kryterium jest wiek weryfikowany na podstawie numeru PESEL lub daty urodzenia (w przypadku osób bez numeru PESEL). Bezpłatne leki przysługują od dnia 75 urodzin pacjenta.

Jakie leki przysługują bezpłatnie pacjentom 75+?

Początkowo na liście znalazły się leki najbardziej potrzebne – stosowane w chorobach, które najczęściej dotykają pacjentów w grupie 75+. Od tego czasu lista jest aktualizowana i sukcesywnie poszerzana co 2 miesiące. Obecnie zawiera 1530 pozycji, które obejmują 113 substancji aktywnych. W tym momencie na liście znajdują się leki dla chorych na cukrzycę, dla pacjentów ze zmianami neurologicznymi, leki stosowane w powszechnych chorobach takich jak: astma, nadciśnienie tętnicze, jaskra, choroba niedokrwienna serca, przewlekła obturacyjna, choroba płus, choroba zakrzepowo-zatorowa.

Z czego finansowane są leki 75+?

Pieniądze na leki 75+ pochodzą z budżetu państwa. Są to realne środki zabezpieczone tylko na ten cel.  W tym roku na leki 75+ zaplanowano w skali kraju kwotę 564 mln zł, na następny rok przeznaczone zostało ponad 640 mln. W kolejnych latach planowany jest dalszy wzrost. Więcej pieniędzy to więcej specjalistycznych leków, więcej wykupionych opakowań, więcej zrealizowanych recept. Wszystko po to, aby każdy senior mógł korzystać w jak najszerszym zakresie z programu.

Kto może wystawiać recepty na bezpłatne leki 75+?

1)      Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,

2)      Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej,

3)      Lekarz, który zaprzestał wykonywania zawodu wypisujący receptę dla siebie lub dla rodziny.

Jak musi być wystawiona recepta?

Osoba wystawiająca receptę na bezpłatne leki dla seniora umieszcza na recepcie kod uprawnień dodatkowych „S”.

Czy receptę z darmowymi lekami może wypisać osobie „75 plus” dowolny lekarz POZ czy tylko ten, u którego pacjent złożył deklarację wyboru?

Lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej jest lekarz, u którego pacjent złożył deklarację wyboru (status lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wynika właśnie m.in. ze złożonej przez pacjenta deklaracji). Receptę na bezpłatne leki będzie mógł wypisać inny lekarz podstawowej opieki zdrowotnej przyjmujący w tej samej przychodni, co lekarz którego wyboru dokonał pacjent, jak również lekarz zastępujący nieobecnego lekarza POZ.