Dzięki unijnemu dofinansowaniu będziemy mogli liczyć na gruntowną modernizację kolejnego odcinka bulwarów nad Brdą. Unijne środki przywrócą blask terenom nad Brdą pomiędzy mostem Bernardyńskim i ulicą Uroczą. Powstaną nowe chodniki, drogi rowerowe, miejsca do odpoczynku, a także cumowania łodzi.

- W ostatnich latach udało się zrewitalizować szereg niezwykle atrakcyjnych miejsc, które obecnie są wyjątkowo chętnie odwiedzane przez bydgoszczan – mówi prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski. -  To między innymi kilka parków w centrum miasta oraz nabrzeża Brdy od mostów kolejowych do mostów Solidarności . Teraz do tego grona dołączy kolejny odcinek bulwarów w salonie Bydgoszczy. Dużą wartością projektu jest to, że uwzględnia on szereg uwag zgłoszonych przez mieszkańców.

Jak się zmieni bulwar?

Bulwar zostanie przebudowany na odcinku od mostu Bernardyńskiego do ul. Uroczej. Pod mostem Bernardyńskim zaprojektowano modernizację nawierzchni w postaci ścieżki pieszej i rowerowej. Przy dawnej przystani wioślarskiej zaprojektowano przebudowę istniejącej kładki i jej poszerzenie. Droga rowerowa pomiędzy kładką i ul. Uroczą będzie rozdzielona od bulwaru pasem zieleni urządzonej. Planowany obecnie do rewitalizacji odcinek od strony wody kończy się przy dawnym klubie rozrywkowym. Rozbiórce ulec musi stalowa konstrukcja postawiona przy budynku. W ramach zadania powstaną też miejsce do cumowania małych jednostek na wysokości szpitala, parking dla rowerów, taras widokowy oraz szereg nowych nasadzeń. Bulwar będzie wyposażony w elementy małej architektury (ławki, kosze itp.) oraz oświetlenie. Projekt był przedmiotem konsultacji ze środowiskami rowerowymi oraz społeczną radą d.s. estetyki.

Unijne dofinansowanie

Szacowany koszt całej inwestycji to 7,5 mln zł. Z końcem grudnia wniosek Miasta o dofinansowanie zadania środkami unijnymi został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Województwa. Pozwala to na rozpoczęcie inwestycji. Europejskie wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego wyniesie  ponad 4,7 mln zł. Finalizowane jest uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń do rozpoczęcia zadania. W pierwszej połowie roku zlecimy realizację prac budowlanych.



Rewitalizacja zieleni z rozmachem

W ostatnich latach dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych zrewitalizowanych zostało wiele innych terenów zielonych. Wśród nich są miedzy innymi:

  • bulwary na odcinku od mostów kolejowych do mostów Solidarności
  • park J. Kochanowskiego (dwa etapy)
  • parku Wolności
  • park na Wzgórzu Dąbrowskiego
  • park Ludowy im. W. Witosa (I etap)
  • Wyspa Młyńska (zagospodarowanie rekreacyjne)

Trwają też prace związane z rewitalizacją kolejnych terenów zielonych. W oparciu o europejskie środki prowadzone są prace przy budowie nabrzeża w Starym Fordonie. To zadanie o wartości 7,6 mln zł uruchomiliśmy jeszcze przed decyzją o dofinansowaniu. Pozyskane z końcem grudnia wsparcie europejskie to 4,4 mln zł. Więcej informacji o zakresie tej inwestycji znajduje się w TUTAJ.

Planowane są kolejne „zielone” inwestycje – między innymi modernizacja infrastruktury Wyspy Młyńskiej. Mniejsze zadania realizowane mogą być też w oparciu o środki miasta zabezpieczono na Bydgoski Budżet Obywatelski (np. kolejne etapy rewitalizacji skweru T. Nowakowskiego na Szwederowie czy parku nad Starym Kanałem Bydgoskim  na Okolu).