W piątek (30 lipca) Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej podpisał umowę na naprawę zakotwień want w moście Uniwersyteckim. Pracę kosztować będą 6,3 mln zł. Wykona je w 180 dni bydgoska firma „Kormost”. Jej oferta przez miesiąc była szczegółowo badana m.in. przez Krajową Izbę Odwoławczą po wniesieniu odwołania. Niezależny organ potwierdził prawidłowy przebieg przetargu i wybór wykonawcy.

29 stycznia bieżącego roku ujawniona została wada konstrukcyjna wynikająca najprawdopodobniej z błędnego projektu, który został wykonany w latach 2008-2010. Wyłączenie go z użytkowania do czasu  naprawy zalecili niezależni eksperci z branży mostowej. Decyzję za zasadną uznał również nadzór budowlany. ZDMiKP jako zarządca obiektu niezwłocznie zabezpieczył sam obiekt oraz wszystkie dokumenty, które mogą być pomocne w ustaleniu przyczyn awarii. Zawiadomiono w tej sprawie również Prokuraturę wskazując jako prawdopodobną przyczynę awarii – błąd projektowy. Ostateczne ustalenia śledczych będą podstawą do przyszłych roszczeń odszkodowawczych. Bezpośrednio po zamknięciu obiektu zlecono w trybie awaryjnym prace związane z zabezpieczeniem konstrukcji mostowej poprzez podparcie całej konstrukcji specjalnymi podporami oraz rozpoczęto przygotowanie ogłoszenia przetargu na naprawę.

Priorytetowe zadanie

Postępowanie zostało ogłoszone 15 kwietnia br. Z końcem maja otwarte zostały oferty firm zainteresowanych wykonaniem prac. Najkorzystniejszą ofertę złożyła bydgoska firma „Kormost”, która zadeklarowała wykonanie prac naprawczych za kwotę 6,3 mln zł oraz zachowanie terminu prac do 180 dni od dnia podpisania umowy. Odwołanie konkurencyjnej firmy, które trafiło do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) wstrzymało na miesiąc zawarcie umowy z wybranym wykonawcą. Niezależny organ po wnikliwej ocenie postępowania w swoim wyroku w całości odrzucił odwołanie, co otworzyło drogę do podpisania umowy na naprawę przeprawy mostowej.

- Wiemy jak bardzo bydgoszczanie czekają na przywrócenie do ruchu tego obiektu – podkreśla p.o. Dyrektora ZDMiKP Wojciech Nalazek – Dla nas to również absolutny priorytet. Dlatego jeszcze przed przetargiem prowadziliśmy wiele analiz w gronie eksperckim w celu jak najlepszego przygotowania się do naprawy oraz skrócenia czasu jej realizacji. Równocześnie przygotowywaliśmy materiały przetargowe, aby pozyskać wykonawcę prac. Mimo naszych starań, w tym jak najszybszego wyboru wykonawcy ostateczne zawarcie umowy  z firmą „Kormost” opóźniło się z przyczyn od nas niezależnych poprzez odwołanie do KIO jednego z Wykonawców. Jak się okazało było ono nieuzasadnione i zostało w całości oddalone przez niezależny organ jakim jest Krajowa Izba Odwoławcza. Niestety trzeba mieć świadomość, że jako bydgoszczanie straciliśmy przez to miesiąc, w którym mogła być już realizowana naprawa. Po podpisaniu umowy będziemy mobilizować wykonawcę do bardzo dynamicznego działania na etapie projektowo-realizacyjnym, by most Uniwersytecki nadal pełnił funkcje dla których powstał, a mieszkańcy mieli pewność że będą korzystali z obiektu gwarantującego pełne bezpieczeństwo.

Projekt, naprawa, próby pod okiem ekspertów

Prace naprawcze składają  się z trzech zasadniczych etapów:

  • Prace projektowe,
  • Prace naprawcze realizowane w terenie,
  • Próbne obciążenia po naprawie, uzyskanie odpowiednich dokumentów i pozwoleń.

Po zakończeniu etapu trzeciego nastąpi oddanie obiektu do ponownego użytku. Prace projektowe według zapewnień Wykonawcy rozpoczną się niezwłocznie po podpisaniu Umowy. W tym zakresie Wykonawca, będzie musiał w pierwszej kolejności  opracować odpowiednią dokumentację techniczną naprawy, uzgodnić ją z ZDMiKP oraz naszym ekspertem, po dopełnieniu tych formalności nastąpią działania terenowe zw. z rzeczywistą naprawą , a w dalszej kolejności prace badawcze skuteczności przeprowadzonej naprawy zmierzające do ponownego otwarcia mostu. Prace naprawcze będą prowadzone sprawniej dzięki zrealizowanym już wcześniej podparciom konstrukcji (w ramach zabezpieczenia obiektu).

Sama naprawa, w szczególności operacje na węzłach mocujących wanty będzie bardzo skomplikowana, bowiem będą prowadzone przy częściowo odprężonych linach. Spawanie, które jest konieczne do zamocowania dodatkowych blach w węzłach mocujących, będzie powodowało dodatkowe oddziaływanie na istniejące elementy stalowe dlatego nasz Wykonawca będzie realizował prace w specjalnym reżimie technologicznym. Z pewnością odprężenie want tj. ich poluzowanie wpłynie na bezpieczeństwo prowadzenia prac naprawczych. Po zakończeniu naprawy mocowań wanty ponownie zostaną napięte do wymaganych parametrów.

Podczas zaplanowanych prac naprawczych mostu Wykonawca zoptymalizuje również do obecnych standardów system monitoringu obiektu oraz dokona niezbędnych prac w rejonie podpór skrajnych od strony Dworca PKS-u (w zakresie łożyska mostu).

Ważne liczby:

  • koszt naprawy: 6 267 772, 50  zł
  • termin prac: 180 dni od dnia podpisania umowy