Profilaktyk Zespołu do spraw nieletnich oraz dzielnicowy spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 12 mieszczącej się przy ulicy Kcyńskiej 49 oraz dziećmi z Przedszkola "Wesołe serduszka" przy ulicy Kossaka 72 w Bydgoszczy.