Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej może zostać opóźniona – Wojewoda Kujawsko-Pomorski wciąż zwleka z przekazaniem miastu trzech nieruchomości niezbędnych dla realizacji tej inwestycji. Działania wojewody mogą także skutkować utratą unijnego dofinansowania, które stanowi 85 proc. wartości całego przedsięwzięcia. Miasto będzie dochodziło odszkodowania od Wojewody, jeśli jego działania będą skutkowały wzrostem kosztów budowy.