W nocy z poniedziałku na wtorek wprowadzone zostaną duże zmiany w organizacji ruchu w obrębie na ul. Kujawskiej. Na przebudowane rondo Kujawskie wraca ruch okrężny. W środę (14 października) zaczną się testy torowiska. Warto na nowych rondach zachować szczególną ostrożność.

Na rondzie Kujawskim w miejscu gdzie obecnie funkcjonuje łamane pierwszeństwo udostępnione zostaną jezdnie wokół wyspy centralnej i wprowadzony będzie ruch okrężny. Otwarta dla ruchu zostanie północna jezdnia ul. Wojska Polskiego (w stronę Wyżyn). Na tym odcinku zamknięta pozostanie ul. Sokola.
Nowe rondo pozwoli też  otworzyć przebudowaną wschodnią jezdnię ul. Kujawskiej (od strony Wzgórza Wolności, przy stacji paliw). Równocześnie rozpocznie się przebudowa zachodniej jezdni (od strony Szwederowa) oraz północnej jezdni ul. Solskiego (również od strony Szwederowa). Na ul. Solskiego zlikwidowane zostanie też tymczasowe rondo przy ul. Chołoniewskiego. Do dokończenia prac niezbędne jest też zamknięcia wjazdu w ulice M. Konopnickiej i Lwowską (od strony Kujawskiej).

 

Na udrożnionym już dla ruchu rondzie Bernardyńskim dostawione zostaną znaki  „uwaga tramwaj”. Warto w tym miejscu zachować szczególną ostrożność. W środę planowane są pierwsze próbne przejazdy tramwajów po nowym torowisku ul. Kujawskiej.zmieni się lokalizacja części przystanków autobusowych.

Nowoczesna arteria

Rozbudowa ulicy Kujawskiej to największy projekt komunikacyjny realizowany w centrum Bydgoszczy. Koszt inwestycji, łącznie z zakupem nowoczesnych tramwajów i zrealizowaną już przebudową węzła Szarych Szeregów przekroczy 350 mln zł. Inwestycja polega na budowie nowego torowiska tramwajowego i drugiej jezdni na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego. Konieczna była także modernizacja obu rond oraz dróg dojazdowych. Powstaje również infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Na jezdni wschodniej ul. Kujawskiej wydzielony zostanie buspas. Wszystkie rozwiązania dostosowywane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co oznacza m.in. budowę pochylni dla wózków, wyposażenie sygnalizacji drogowej w sygnalizatory dźwiękowe czy wbudowanie elementów ryflowanych ułatwiających orientację. Wiosną planowane są też nasadzenia nowych drzew i krzewów.