Wykonawca zakończył prace budowlane na ul. Grunwaldzkiej i zgłosił gotowość do rozpoczęcia czynności odbiorowych. Po ich pozytywnym zakończeniu, trasa zostanie oficjalnie oddana do użytkowania, choć już teraz ruch po ul. Grunwaldzkiej odbywa się po 2 jezdniach.

W ramach inwestycji powstały bezpieczne skrzyżowania, sygnalizacje świetlne, buspas, chodniki i drogi rowerowe. Wykonanych zostało też wiele robót na wszystkich ulicach dojazdowych. W ramach zadania powstały też drogi do obsługi ruchu lokalnego i nowe zjazdy do posesji.

W obrębie całej trasy nasadzone zostały drzewa i krzewy. Łącznie jest ich ponad 10 tysięcy. Wybudowano ekrany akustyczne, zatoki autobusowe oraz miejsce do kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych.

Dzięki rozbudowie ul. Grunwaldzkiej wygodniej można dojechać do budowanej drogi ekspresowej S5 a z Osowej Góry do centrum miasta. W godzinach szczytu nie tworzą się korki, autobusy jadą buspasem, a rowerzyści już korzystają z bezpiecznych dróg rowerowych.

Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej rozpoczęła się pod koniec 2017 r. Roboty były prowadzone na prawie 5 km odcinku od granicy miasta do węzła zachodniego. Realizowano je w trzech etapach: od granicy miasta do ul. Kolbego, od ul. Kolbego do Filtrowej i od ul. Filtrowej do Węzła Zachodniego. Koszt inwestycji to ok. 90 mln zł. Większość środków pozyskaliśmy z unijnego programu „Infrastruktura i Środowisko”.

Inwestycja w liczbach:

  • Długość modernizowanego odcinka – 4,55 km
  • Długość buspasa – 2,95 km
  • Długość dróg rowerowych – 4,95 km