W Starym Fordonie rozpoczynają się prace drogowe przy rewitalizacji ulic wokół Rynku. W pierwszej kolejności ciężki sprzęt wjedzie na ulice Zakładową i Rybaki.

We wtorek (6 kwietnia) w związku pracami zamknięty został odcinek ul. Zakładowej od Filomatów do A. Frycza-Modrzewskiego. Za tydzień (12 kwietnia) roboty ruszą na ul. Rybaki. Wcześniej wykonawca rozpoczął prace przygotowawcze.

Wszystkie prace będą etapowane. W kolejnych miesiącach ciężki sprzęt pojawi się też na ulicach: Promenada, Filomatów, A. Frycza-Modrzewskiego, Nad Wisłą, Kapeluszników.

Na nawierzchniach tych ulic będą stosowane kamienne kostki oraz chodnikowe płyty. Warto podkreślić, że wykorzystamy między innymi granitową kostkę, która pozostała po remontach ul. Bydgoskiej oraz Starego Rynku. Projekt zakłada również budowę i przebudowę wszelkiej infrastruktury technicznej występującej w pasach drogowych oraz na terenach rekreacyjnych.

W pasie zieleni nad Wisłą lokowana będzie infrastruktura rekreacyjna. Powstaną tam m.in.: skatepark, tor dla rowerzystów, plac zabaw, ścianka do wspinaczki, boisko do siatkówki plażowej, plac ćwiczeń. Na cele rekreacyjne przebudowane będzie też podwórko przy ul. Sikorskiego 2. Projekt zakłada dużą liczbę nasadzeń drzew i krzewów oraz budowę ścieżek dydaktycznych na terenach o dużej wartości przyrodniczej. Wszystkie rozwiązania zostały skonsultowane z przedstawicielami mieszkańców. Uwzględniają też maksymalny stopień ochrony środowiska naturalnego.

Inwestycja pochłonie około 25 mln zł. Prace budowlane zajmą około 2 lat. Roboty będą dzielone na etapy. Przetarg na realizację zadania wygrała firma Strabag. Udzieli ona 5-letniej gwarancji na wykonane prace. Inwestycja jest  finansowana z wykorzystaniem europejskich środków na Gminny Program Rewitalizacji. Równocześnie zlecono szereg innych inwestycji na terenie Starego Fordonu:

  • Rewitalizację miejskich kamienic
  • Budowę nabrzeża
  • Rewitalizację Rynku