W czwartek (22 sierpnia) otwarta dla ruchu zostanie ulica Bydgoska. Wracają na nią również autobusy. Zakończyliśmy tym samym przy pierwszym dużym etapie rewitalizacji Starego Fordonu. Udało się nam zdecydowanie poprawić bezpieczeństwo i estetykę w tej części miasta.

 - Kończymy ważny etap rewitalizacji Starego Fordonu – mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. – To jedna z inwestycji, którą zrealizowaliśmy przy bardzo aktywnym udziale mieszkańców. Za wszystkie opinie, które pomogły nam znaleźć najlepsze rozwiązania bardzo dziękuję. Przed nami kolejne ambitne projekty związane z rewitalizacją tej części miasta. Mam nadzieję, że będą one równie pozytywnie odbierane jak rewitalizacja ulicy Bydgoskiej.

Na jezdni ulicy Bydgoskiej ułożyliśmy nawierzchnię asfaltową - takie rozwiązanie ogranicza hałas i drgania w pobliżu wiekowych budynków. Część z nich równolegle z pracami drogowymi była również remontowana. Na chodnikach w oparciu o standardy wypracowane ze stowarzyszeniami reprezentującymi pieszych zastosowaliśmy duże płyty betonowe. Część chodników jest oddzielona od jezdni pasem zieleni z nowymi nasadzeniami krzewów.  

Wszystkie rozwiązania na ul. Bydgoskiej zostały skonsultowane między innymi ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Starego Fordonu. Dzięki przebudowie kanalizacji deszczowej poprawiło się odwodnienie. Uporządkowany został plac przylegający do synagogi, gdzie znalazło się miejsce na ławki.

Na jezdni wykonaliśmy wyspowe progi zwalniające z kamiennej kostki. Powstało wyniesione skrzyżowanie z ulicami Mączną i Rakową. Kostkę kamienną zastosowaliśmy też  na parkingach oraz do wyłożenia ścieku przykrawężnikowego. Poza tym ten materiał wykorzystywany był na odcinkach przyległych ulic, które również rewitalizowaliśmy. Wzdłuż ulicy zamontowaliśmy stylowe oświetlenie w formie bydgoskich pastorałów. Z przestrzeni zniknęły napowietrzne linie energetyczne.

Przywrócenie ulicy dla ruchu nastąpi w czwartek (22 sierpnia). Oznacza to powrót na standardowe trasy linii nr 65, 75, 81, 82 i 33N. Przestanie  kursować zastępcza linia nr 165. Z nowymi rozkładami jazdy można zapoznać się na stronie ZDMiKP.

Do realizacji przygotowywane są również kolejne zadania związane z rewitalizacją Starego Fordonu. Kompletowana jest m.in. dokumentacja i pozwolenia niezbędne do ogłoszenia przetargu na przebudowę ulic i terenów rekreacyjnych znajdujących się nad Wisłą oraz nabrzeża.
Warto dodać, że w ostatnich latach na terenie Starego Fordonu zrealizowanych zostało już kilka innych projektów związanych z rewitalizacją dzielnicy. W oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski zbudowano monitoring, place zabaw. W oparciu o środki miasta remontowano ulicę Wyzwolenia i Rynek. Z wykorzystaniem funduszy unijnych realizowane są też projekty społeczne m.in. działalność  kawiarni społecznej Cafe Rynek. Miasto wspiera też działania Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu inicjujące wiele wydarzeń kulturalnych. Jednym z nich jest coroczne Święto Starego Fordonu.

Rewitalizacja ul. Bydgoskiej w liczbach:

  • Koszt – 6,1 mln zł
  • Gwarancja - 5 lat
  • Długość - 350m