Współpraca funkcjonariuszki z zespołu do spraw wykroczeń oraz policjantów ogniwa patrolowo-interwencyjnego z bydgoskich Wyżyn doprowadziła do zatrzymania osoby poszukiwanej listem gończym. Mężczyzna ukrywał się przed organami ścigania. Od pewnego czasu przebywał także za granicą.