Profilaktycy z Komisariatu Policji Bydgoszcz – Wyżyny przez cały miniony tydzień przeprowadzili szereg spotkań z przedszkolakami i uczniami szkół. Miały one miejsce w Przedszkolu Samorządowym „Jarzębinka” w Brzozie, Przedszkolu nr 46 w Bydgoszczy, Szkole Podstawowej nr 28, jak również w Zespole Szkół nr 34 i Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 3 w Bydgoszczy.