Profilaktycy z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, wraz z Fundacją „Chcepomagam”, przeprowadzili zajęcia w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy pod nazwą „Bezpieczni poprzez profilaktykę” - dedykowane uczniom szkół średnich.