Policja jest najwyżej ocenianą instytucją publiczną spośród wszystkich poddanych ocenie respondentów – wynika z ostatniego badania CBOS. Aż 75 procent ankietowanych dobrze oceniło działania tej formacji. Tuż za nią znalazło się wojsko, a dalej stacje telewizyjne i radiowe. Badani nie darzą zaufaniem organizacji związkowych.

CBOS, w badaniu cyklicznym realizowanym w marcu i wrześniu każdego roku, monitoruje opinie dorosłych Polaków na temat działalności prezydenta, parlamentu, mediów oraz wybranych instytucji publicznych. Wyniki najnowszych badań wskazują, że najwięcej, bo trzy czwarte ankietowanych (75%) dobrze ocenia działalność policji. Jest to równie wysoki wynik jak w dwóch poprzednich edycjach badania.

Tuż za policją znalazło się wojsko (74%), dalej prywatne stacje telewizyjne i radiowe: Polsat (71%), Radio RMF FM (wzrost od ostatniego badania z 64 do 66%) i TVN (63% - spadek z 65%). Dla porównania: 56% badanych ufa TVP, a 49% darzy zaufaniem Polskie radio publiczne (spadek w porównaniu z badaniem z marca, z 52%).

61% respondentów wskazało głowę państwa. 52% ufa Kościołowi Rzymskokatolickiemu (spadek z 57%).

Znacznie mniejszym zaufaniem cieszą się: Senat i Sejm, choć tu nastąpił nieznaczny wzrost (z 33 do 34%), sądy (31%, nieznaczny spadek) i  prokuratura (spadek z 34 na 30%)

Spadek zaufania zaliczył także Trybunał Konstytucyjny (z 30 na 27%).

Listę zamykają: Radio Maryja (spadek z 22 na 20%), Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (wzrost z 20 na 22%)  i Forum Związków Zawodowych (wzrost z 13 na 16%).