Doposażenie parku milenijnego to kolejna inwestycja wybrana przez mieszkańców w trakcie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski, która realizowana będzie na terenie Starego Fordonu. Zamawiamy dokumentację, która pozwoli rozpocząć prace nad przebudową alejek, ich oświetleniem oraz ustawienie nowych elementów małej architektury.