Wiedza

Oceniono 0 raz(y) 0

Grupę krwi oznacza się badając reakcję z dwoma surowicami: zawierającą przeciwciała anty-A oraz zawierającą przeciwciała anty-B. Grupa AB jest wykrywana następująco: "Grupa AB – żadna z surowic wzorcowych nie wywołuje aglutynacji". W takim razie "grupę AB" można "wykryć" we wszystkim co nie zawiera krwi, lub zawiera krew tak zdegenerowaną (np. w wyniku upływu czasu), że staje się ona "nieoznaczalna". Dodajmy, że grupa AB powstała na skutek mieszania się ludności podczas wędrówek, które miały miejsce mniej niż 1500 lat temu i brak jakichkolwiek dowodów na istnienie grupy AB przed 700 r. n.e.

Piotr ..

Oceniono 2 raz(y) 0

DNA.. 1. czemu nie jest podawane do wiadomości że DNA z Całunu Turyńskiego . Jest identyczne z DNA..chusty.. i 2 . Że DNA.. znalezienie na całunie pasuje do ludności zwenej Druzami mieszkającej w okolicy Nazaretu.. i że mają wspólne sekwencję DNA.. takie jak człowiek z Całunu czyli Jezusa ... ?

Yogi

Oceniono 0 raz(y) 0

A DNA jakie mial? O grupie krwi piszecie i czy prawda,ze mial tylko polowe chromosonow?