W Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy przeprowadzone zostały ćwiczenia pod kryptonimem EGIDA-23, w którym uczestniczyło 19 osób. Pracownicy posiadający nadane przydziały organizacyjno - mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych policji, punktualnie o godzinie 8:00 rozpoczęli szkolenie.