Od 5 kwietnia br. miejscem wydawania Bydgoskiej Karty Seniora 60+ jest Centrum Organizacji Pozarządowych „Gdańska 5”. To tutaj znajduje się nowo utworzone Biuro Aktywności Społecznej, które zajmować będzie się m.in. sprawami seniorów.