Profilaktycy Zespołu ds. nieletnich z Komisariatu Bydgoszcz- Szwederowo odwiedzili dzieci z Przedszkola "Serduszko", przy ul. Nowej 17 w Bydgoszczy aby porozmawiać na temat bezpieczeństwa w związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi.