Ruszają pierwsze przetargi związane z budową nowego kampusu Akademii Muzycznej. Inwestycja jest konsekwentnie wspierana przez Miasto. Uczelni przekazaliśmy niezbędny grunt, radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Przygotowujemy się też do budowy nowego układu ulic i przystanków obsługujących kampus.

- Akademia Muzyczna to jedna z uczelni, która buduje markę miasta silnie związanego z kulturą. Jej absolwenci są często laureatami konkursów, zdobywają uznanie na całym świecie. Bez niej trudno wyobrazić sobie rozwój innych instytucji kultury w tym Opery Nova i Filharmonii Pomorskiej. Dlatego nie miałem nigdy żadnych wątpliwości, że warto wspierać tę uczelnię – podkreśla prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

Nowoczesny kampus Akademii Muzycznej ma powstać w ciągu 4 lat. Łączny koszt realizacji całego projektu to ok. 290 mln zł. Uczelnia ogłosiła pierwszy przetarg związany z nadzorem technicznym nad inwestycją i przygotowuje się do zlecenia prac budowlanych. Wstępnie ich zakończenie planowane jest w 2023 roku.

Osiem kondygnacji, cztery sale koncertowe

Cały kampus powstanie na terenach o powierzchni 3 hektarów pomiędzy ulicą Kamienną i Chodkiewicza, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego mają przeznaczenie dla nauki, edukacji i rekreacji. Dzięki temu, nowy budynek stanie się istotnym punktem tworzącego się miasteczka uniwersyteckiego w centrum Bydgoszczy. Głównym elementem założenia będzie nowy ośmiokondygnacyjny gmach, który pomieści m.in. cztery sale koncertowe: symfoniczną, kameralną, teatralno-operową i organową, a także sale dydaktyczne i dom studenta.

Obecnie Akademia Muzyczna swoją działalność prowadzi w ośmiu budynkach, których stan techniczny jest niewystarczający. Budowa nowoczesnego kampusu to szansa dla bydgoskiej uczelni na zwiększenie zakresu prowadzonej działalności, poprawy jakość nauczania i stworzenie możliwość wyrównania szans edukacyjnych w stosunku do innych ośrodków akademickich w Polsce. Dzięki inwestycji, Akademia Muzyczna będzie mogła również zwiększyć liczbę studentów, w tym również studentów zagranicznych.

Środki na inwestycję zabezpieczono już w 2014 roku w Kontrakcie Terytorialnym (umowie samorządu z rządem o finansowaniu kluczowych zadań). W budżecie centralnym ujęto ja dopiero w tym roku po apelach prezydenta Bydgoszczy, Rady Miasta i mieszkańców.

Miejskie wsparcie

Działkę o wartości 9 mln zł już w 2014 toku na rzecz uczelni nieodpłatnie  przekazało miasto Bydgoszcz. W 2018 roku uchwalony został przez Radę  Miasta nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  Zakończyły się prace nad wstępną koncepcją obsługi komunikacyjnej. W przyszłym roku będzie ona poddana konsultacjom. Będzie ona podstawą do zlecenia projektu i prac budowlanych. Miasto rozpoczęło procedury związane z wykupem gruntów pod infrastrukturę drogową. Koncepcja przystanków wiedeńskich zakłada też dobudowanie takiej infrastruktury przy skrzyżowaniu z nową ulicą w kierunku kampusu (na wysokości sklepu „Aldi”).

Harmonogram finansowania:

  • 2020- 52 mln zł
  • 2021 – 116 mln zł
  • 2022 – 53 mln zł
  • 2023 – 70 mln zł