Oszuści podszywający się pod barwy firmy kurierskiej DPD Polska rozsyłają fałszywe wiadomości e-mail z informacją o rzekomej nieodebranej paczce. Najprościej odróżnić je od prawdziwych wiadomości po tym, że zawierają wiele błędów językowych.