Rozpoczęliśmy przyjmowanie wniosków na stypendia sportowe na 2019 rok. W mijającym roku wsparcie miasta otrzymywało 29 sportowców. Termin przyjmowania wniosków upływa 10 stycznia.

Od 2007 roku Bydgoszcz uhonorowuje najlepszych sportowców stypendiami. 29 listopada 2017 r. Rada Miasta Bydgoszczy przyjęła Uchwałę nr LII/1086/17 w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. W tym roku uchwała została znowelizowana - Uchwała nr LXVI/1403/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 września 2018 r. dodając do katalogu uprawnionych do ubiegania się

o stypendium zawodniczki w ciąży i przez 6 miesięcy po urodzeniu dziecka.

Uchwała określa katalog imprez i kwotę przyznawanego stypendium. Pieniądze przyznawane są zawodnikom uprawiającym dyscypliny olimpijskie w kategorii od juniora do seniora za sukcesy w poprzednim sezonie.

Uprawnionymi do otrzymania stypendiów są sportowcy, którzy osiągną sukces międzynarodowy na imprezach seniorskich: igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy zajmą miejsca 1-8, a na imprezach młodzieżowych U-23, juniorskich i Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich zdobędą medale.

Wysokość stypendiów została podwyższona - obecnie wynosi od 400 do 2000 zł.

Wnioski o stypendia może składać, tak jak dotychczas, klub sportowy, ale też sam zawodnik, rodzic lub opiekun prawny. Stypendia przyznawane są na rok, z wyjątkiem medalistów igrzysk olimpijskich, którym stypendium przysługuje przez 2 lata. W przypadku uzyskania dwóch lub więcej wyników sportowych w okresie roku przed przyznaniem stypendium, zawodnikowi przyznaje się jedno stypendium w kwocie za najwyższe osiągnięcie sportowe.

Sportowcy, którzy w tym roku otrzymywali stypendia potwierdzają, że są to dobrze zainwestowane środki. Brązowa medalistka mistrzostw świata w sztafecie 4x400 m Iga Baumgart z BKS Bydgoszcz w tym roku do swojej kolekcji dołożyła złoty medal mistrzostw Europy w sztafecie. Marcin Lewandowski z Zawiszy zdobył dwa srebrne medale w biegu na 1500 m na najważniejszych imprezach: halowych mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy.

Rosną następczynie naszej trzykrotnej medalistki olimpijskiej Beaty Rosolskiej (z domu Mikołajczyk). Swoje talent pomnażają kajakarki Zawiszy. Dominika Włodarczyk zdobyła kolejne 4 medale na imprezach seniorskich i młodzieżowych, a Helena Wiśniewska, absolwentka klas sportowych Szkoły Podstawowej nr 41 i XI Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy w wieku 19 lat została brązową medalistką mistrzostw świata.

W gronie 29 tegorocznych stypendystów (13 kobiet 16 mężczyzn) jest 12 wioślarzy, 7 kajakarzy, 6 lekkoatletów, 2 atletki, 2 strzelców. Najwięcej zawodników, dziewięciu reprezentuje barwy RTW Bydgostia.