Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację Programu Szkolny Klub Sportowy w 2022 roku. Budżet nowej edycji to aż 60 milionów złotych - 43 procent więcej w porównaniu do pierwszego SKS ogłoszonego w 2017 roku! Nabór dotyczy wyłonienia 16 operatorów wojewódzkich, którzy będą prowadzili rekrutację uczestników na poziomie poszczególnych województw oraz operatora krajowego koordynującego realizację Programu.