35 mln zł na Rządowy Programu "KLUB"! Rządowy Program "KLUB" to innowacyjny model wsparcia małych i średnich klubów sportowych 27.07.2017 roku została opublikowana decyzja Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki zwiększająca środki w budżecie Rządowego Programu "KLUB" na 2017 r. o kwotę 5 mln zł.

W ramach I naboru Programu dofinansowanych zostanie 2030 klubów sportowych. 9 czerwca Minister Sportu i Turystyki ogłosił dodatkowy nabór, który trwał do 14 lipca 2017 roku. Szacujemy, że w bieżącym roku w ramach dwóch przeprowadzonych naborów zostanie dofinansowanych ponad 3 tys. podmiotów z terenu całego kraju. Rządowy Program "KLUB" to innowacyjny model wsparcia małych i średnich klubów sportowych. Kwota dofinansowania wynosi 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych i 15 tys. zł dla wielosekcyjnych. W 2016 roku wsparliśmy 2151 klubów kwotą 24 mln zł. Dofinansowaliśmy 70 dyscyplin, a szkoleniem objętych zostało ok. 130 tys. dzieci i młodzieży.

Decyzja Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 lipca 2017 roku: