Filharmonia Pomorska zakupi nowe instrumenty muzyczne oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia swojej działalności. Jej budynek zostanie też wyposażony w udogodnienia dla niepełnosprawnych.