To już 3 miesiąc, w którym organizacje sportowe z całej Polski przeprowadzają imprezy sportowe w ramach rządowego programu Mikro Granty. Koncepcja, wprowadzona w tym roku przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, weszła w kolejny etap i cieszy zarówno uczestników, organizatorów, operatora jak i Ministerstwo. Ogłoszony w maju tego roku program ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży w dostępie do sportu. Fakt bardzo dużego spadku formy fizycznej wśród najmłodszych wynikający z międzynarodowych raportów i analiz obliguje jednostki rządowe do podjęcia odpowiednich inicjatyw w tym zakresie.