Przygotowanie inwestycji mieszkaniowych skróci się z pięciu lat do roku dzięki specustawie, która wprowadza też nowe standardy urbanistyczne.