Na granicy Górzyskowa i Szwederowa trwa budowa osiedla „Perłowa Dolina”. W czwartek 15 listopada pod inwestycję wmurowano kamień węgielny. Przekazanie pierwszych mieszkań planowane jest na pierwszy kwartał 2020 roku.

Inwestycja powstaje u zbiegu ulic Kossaka, Orlej i Pięknej, w sąsiedztwie parku „Dolina pięciu stawów”. Projekt zakłada budowę 235 mieszkań o łącznej powierzchni ponad 15.000 m² realizowanych w dwóch etapach. Przewidywana jest różnorodność mieszkań - od 27 m² do 187 m² oraz powierzchnie usługowo-handlowe (II etap). Pierwszy etap obejmuje budowę 133 mieszkań o łącznej powierzchni ponad 8.000 m² oraz część hali garażowej. Przekazanie pierwszych mieszkań planowane jest na pierwszy kwartał 2020 roku.

Po uroczystym odczytaniu aktu erekcyjnego i podpisaniu go przez prezydenta Rafała Bruskiego, prezesa zarządu NK Polska Development Piotra Grochowskiego, prezesa zarządu PW „Lech” Jacka Rybę pod budowę nowoczesnego osiedla wmurowano kamień węgielny.

Akt został umieszczony w specjalnej tubie, do której załączono także okładki lokalnych gazet, monetę oraz wizualizację budynku.

Projekt stworzyła bydgoska firma projektowa Lines Architekci, a Generalnym Wykonawcą jest firma PW Lech. Projekt już na etapie koncepcyjnym został zaopiniowany pozytywnie przez miejską komisję architektoniczno-urbanistyczną.