Praktyczne umożliwienie budowy domów jednorodzinnych tylko na podstawie zgłoszenia budowy domu, a nie pozwolenia na budowę- to podstawowe założenie projektu nowelizacji Prawa budowlanego, który przygotował klub Kukiz'15.

Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz'15) wyjaśnił, że chodzi o to, żeby został zniesiony obowiązek uzyskiwania urzędowego pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego, również wtedy, gdy obszar oddziaływania domu wykracza poza grunt, na którym obiekt jest budowany, pod warunkiem wszakże, iż taką zgodę wyrazi właściciel albo użytkownik wieczysty działki czy działek, na które będzie rozciągał się obszar oddziaływania obiektu.

Zdaniem Kukiz'15, praktycznym efektem takiej zmiany byłoby skrócenie terminu na uzyskanie formalnej zgody na budowę domu jednorodzinnego z 65 dni do 21 dni. Tyszka przekonywał, że możliwość budowy domów jednorodzinnych tylko na podstawie zgłoszenia teraz jest tylko teoretyczna. Ustawodawca tak sformułował przepisy, że możliwość budowy domu jednorodzinnego na podstawie zgłoszenia jest w praktyce bardzo ograniczona. My chcemy faktycznie zastąpić pozwolenia na budowę, zgłoszeniem- dodał.

Inicjatywa ustawodawcza Kukiz’15, jest kolejną propozycją, która została zgłoszona w ramach akcji „Poniedziałek Wolności”. Polega ona na cotygodniowym przedstawianiu projektów ustaw, które mają poszerzyć sferę wolności obywateli lub ograniczać biurokrację.