Północna część osiedla Bocianowo zmieni oblicze. Deweloper, który nabył poprzemysłowe tereny pomiędzy ulicami Rycerską i Pomorską pracuje nad wstępnymi koncepcjami osiedla mieszkaniowego.

Tereny przez wiele lat pełniły między innymi funkcje kolejowego dworca towarowego oraz magazynowe. Teren nabyła firma Moderator Inwestycje, która zamierza je przekształcić w nowoczesne osiedle mieszkaniowe z funkcjami usługowo-handlowymi. W środę (18 kwietnia) deweloper przedstawił pierwsze, wstępne koncepcje zagospodarowania terenu. Zakładają one budowę zespołu wysokich budynków lub  osiedla o niższej kilkupiętrowej zabudowie. Prawdopodobnie zachowany i  odnowiony zostanie budynek administracyjny składu celnego znajdujący się w zachodniej części osiedla, który pełniłby funkcje handlowe i usługowe.

Proponowane rozwiązania mają być przedmiotem konsultacji społecznych. Rozpoczęcie budowy planowane jest w na przyszły rok.
Przez teren osiedla przebiegać będzie też nowa miejska ulica od ronda J. Trajtlera do ul. Pomorskiej. Jej dokładny przebieg określi przygotowywany obecnie przez Miejską Pracownię Urbanistyczną  miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego.  Wstępnie konsultacje  dokumentu planowane są jesienią tego roku.

W najbliższej przyszłości planowana jest w tej części miasta również rozbudowa trasy WZ o drugą jezdnię. W rejonie pętli tramwajowej przy ul. Rycerskiej przygotowywana jest również duża miejska inwestycja polegająca na budowie zespołu budynków BTBS. Obecnie prowadzone są końcowe prace nad koncepcją. Wkrótce przygotowany zostanie projekt.

Fot. Materiały inwestora