Zaległości wynikające z nieopłaconych w terminie kar za jazdę bez biletu środkami komunikacji wzrosły do prawie 136 mln zł - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Najwięcej gapowiczów pochodzi z Łodzi, ale długi najwyższe są w Warszawie.